XV Plebiscyt – Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2020

Regulamin Plebiscytu

I. Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia  Plebiscytu pod nazwą „ XV Plebiscyt - Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2020”

2.Organizatorem Plebiscytu jest Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ropczycach ul. Konarskiego 6

3.Organizator powołuje trzyosobową Komisję nadzorującą prawidłowość głosowania 

4. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania E-MAIL w następujących kategoriach:

        1. Zawodnik Roku (seniorzy)

        2. Młodzieżowy Zawodnik Roku  – sporty drużynowe

        3. Młodzieżowy Zawodnik Roku  – sporty indywidualne

        4. Trener Roku (seniorzy)

        5. Trener Roku Grup Młodzieżowych – sporty drużynowe

        6. Trener Roku Grup Młodzieżowych – sporty indywidualne

        7. Prezes Roku

        8. Działacz Roku

5. Głosowanie w Plebiscycie będzie trwało od 21.01.2021r. do 14.02.2021r.

6.Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pomocą strony interankiety.pl oraz wypełnieniu formularza.

7. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba.

8. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos dziennie.

9. Każdy głosujący zaznacza po jednej osobie z każdej kategorii, przed zatwierdzeniem swoich głosów będzie musiał zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu i zaznaczyć opcję AKCEPTUJĘ REGULAMIN. Kolejnym krokiem jest podanie przez głosującego: imię, e-mail i numer telefonu.

10. Administratorem danych osobowych jest Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji.  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko w celu organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu.

II. Ogłoszenie wyników  Plebiscytu. Nagrody.

1.Komisja po podliczeniu i zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki  Plebiscytu do dnia 19.02.2021 na stronie internetowej rcsir.pl

2 . Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii zwycięzcy otrzymają pamiątkowe statuetki.

3. Spośród uczestników oddających głosy w Plebiscycie zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Ropczyc.