obostrzenia 1 grudnia

          W związku z opublikowanym w dniu 29 listopada 2021 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz.2177), informujemy, że Pływalnia Kryta Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji           

do dnia 17 grudnia 2021 r. dostępna będzie przy zachowaniu maks. 50% obłożenia obiektu.

Oznacza to, że z Pływalni Krytej RCSiR będzie mogło korzystać jednorazowo maksymalnie 50 osób.

Jednocześnie informujemy, że limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Zachęcamy do okazywania certyfikatu COVID przed zakupem biletu.

Przypominamy o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej, o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody oraz o niekorzystaniu z obiektu, gdy jesteśmy chorzy.

 Na naszych obiektach obowiązuje przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych:

  • - dystans
  • - dezynfekcja
  • - zakrywanie nosa i ust maską ochronną (w tym celu nie należy używać przyłbic, szalików, chust, kominów i bandan)