klubPrzypominamy, że trwa nabór wniosków do rządowego Programu Klub, edycja 2021. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.